nedelja, 3. november 2013

Whiff of joy baubles tutorialToday i've made this sweet bauble to decorate your christmas tree for a gift or just for fun.

Danes sem naredila tale lušten božični okrasek za dekoracijo božičnega drevesca za darilo ali samo za zabavo.
For this project you'll need:

- Acryl paint
- Brush
- Styrofoam ball cca. 30mm
- Wire
- Glitter paper
- Whiff of joy die - snowflake trio
- Scissors
- Ribbon
- Hot glue gun or glue
- Half pearls
- Sizzix bigshot machine


Za tale projekt boste potrebovali:
- Akrilno barvo
- Čopič
- Žico
- Svetlikajoč papir
- Whiff of joy šablona - trio snežink
- Škarje
- Darilni trak
- Lepilo na vročo pištolo
- Pol perle
- Sizzix bigshot mašinco


First cut a piece of wire, fold it in half and twist both ends of wire as shown on picture:

Najprej odrežite kos žice ga prepolovite in zvijte konca žice skupaj v spiralo, kot je prikazano na sliki:
Color styrofoam ball with acrylic paint and let it dry. Use the same color as the color of the paper you'll use.
Now cut out snowflakes with Whiff of joy snowflake trio die, 9 medium snowflakes and 12 small snowflakes. Glue 6 medium snowflakes and 6 small snowflakes together then glue 6 centers of medium snowflakes on 6 small snowflakes.

Pobarvajte stiroporno kroglico z akrilnimi barvami in pustite da se posuši. Uporabite barvo, ki je enaka barvi papirja, ki ga boste uporabili.
Sedaj izsekajte snežinke z Whiff of joy šablono, 9 medium snežink in 12 malih snežink. Zlepite 6 srednjih snežink z 6. malimi snežinkami skupaj potem zlepite 6 sredic srednjih snežink na 6 malih snežink.

Now we just need 3 medium snowflakes and glue them in the shape of pyramid. Click on the picture to zoom.

Sedaj potrebujemo samo še tri srednje snežinke in jih zlepimo v obliko piramide. Kliknite na sliko za povečavo.
We are all most done, just glue all medium snowflakes in the middle around the styrofoam ball, use smaller snowflakes on the top and snowflake pyramid on the bottom of your bauble. Apply halfpearl in the center of snowflakes, add a bow that you have made from ribbon on the top and on the bottom as you like.

Hope you like it. Have fun.

Smo že skoraj pri koncu, samo zlepite vse srednje snežink po sredini okoli stiroporne kroglice, uporabite majhne snežinke na vrhu in piramido iz snežink za spodnji del božične kroglice. Dodajte pol perle na sredino snežink, dodajte mašnjico, ki ste jo naredili iz traku na vrh in na spodnji del, kot vam je najbolj všeč.

Upam da vam je všeč. Uživajte.

Christmas collage

I've made this card for Live & Love Crafts November challenge named Challenge #17 Christmas Inspiration Collage .

I've used:
-White papermania paper card blank.
-Whiff of joy die , whiff of joy white halfpearl and some glitter for paper flower.
-Whiff of joy paper for tag.
-Whiff of joy stamped image - Christmas Star Henry Mouse .
-Brown acrylic paint and crackle medium for background.
-Some ribbon for bow and handmade ribbon roses.
-White embossing powder and gold acrylic paint for vintage look.
-Handmade polymer stamp ''Radost'', golden stickers '' Vesel božič''
and branches for ribbon roses cutted with Slice machine.